MATERIAL TIC (SAT)

A través del nostre portal de tiquets tant famílies com centres podran crear incidències a través del nostre SAT i poder fer seguiment i estar en contacte amb els nostres tècnics

Petita guia de com arrancar el nostre primer projecte amb chromebooks.