MATERIALS CENTRE

1. PRESENTACIÓ A LES FAMÍLIES

És important cuidar aquest moment per aconseguir la màxima identificació de les famílies amb el projecte. Es pot realitzar de diferents formes. No cal escollir una de sola, es poden combinar:

 • Comunicació escrita

 • Reunió presencial al centre

 • Espai web en el qual es recull tota la informació


2. QUÈ NECESSITEN SABER?

Alguns dels aspectes que es poden abordar són:

 • Motiu pel qual es decideix implantar el projecte

 • Què és un chromebook? Per què s'ha triat un chromebook i no un altre dispositiu?

 • Aspectes pràctics de la propietat del dispositiu: costos, terminis, finançament, segur, on es compra, ...

 • Quin compromís adquireixen? Com es compromet la comunitat educativa?

 • Forma d'ús i treball a l'aula.

 • Eines de seguretat, control d'aplicacions instal·lades i d'accés a pàgines web

 • Aspectes pràctics en el dia a dia: seguiment de tasques i estudi, opcions d'accessibilitat, normes d'ús a classe i a casa, com es transporta, ...

3. ALGUNES IDEES?

 • Incloure a l'espai web enllaços a altres centres educatius com experiències d'èxit.

 • Organitzar al centre formació específica per a famílies en l'ús i supervisió del dispositiu.

 • Organitzar al centre visites de famílies perquè vegin la seva utilització a les aules.


PRESENTACIÓ CENTRES

Model estàndard Presentació Projecte - Famílies

4. PROCÉS DE COMPRA WEB

 1. El primer període d'obertura de la web serà de l'1 de juny al 14 d'agost (14 inclòs).

 2. Els equips seran entregats la darrera setmana d'agost al centre educatiu.

 3. El segon període d'obertura de la web serà de l'1 de setembre al 20 de setembre i seran entregats al centre educatiu la darrera setmana de setembre.

 4. Si el centre necesita una modificació en les dades d'obertura i/o tancament s'haurà d'avisar en suficient antelació per poder-ho modificar.

Vídeo explicatiu accés backoffice botiga online

Procés de compra portal web (CENTRES) (4).pdf

Document explicatiu BackOffice per la consulta de compres de les famílies

FAQ (Preguntes frequents) - Procés de compra portal web (FAMILIES) (1).pdf